marți, 17 mai 2011

Model - Cerere desfacere contract individual de munca prin acord

Catre : S.C. ..............SRL/SA
Adresa : ..............
In atentia : D.lui Director ...............Domnule Director,Subsemnatul, ..............., domiciliat in ......................, posesor CI seria ....... nr. ....., eliberata de ...... la data de ......, CNP .............., angajat in functia/meseria de ............ la SC .........SRL/SA din data de ..........., contract individual de munca inregistrat sub numarul .............. la ITM .......,

va solicit prin prezenta desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor, in temeiul art. 55 lit. b) din Codul Muncii, incepand cu data de ...........


DATA                                                     NUME si SEMNATURA
DOMNULUI DIRECTOR AL SC......SRL/SA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu