marți, 17 mai 2011

Model - Cerere de demisie


 

Catre : S.C. ..............SRL/SA
Adresa : ..............
In atentia : D.lui Director ...............Domnule Director,Subsemnatul, ..............., domiciliat in ......................, posesor CI seria ....... nr. ....., eliberata de ...... la data de ......, CNP .............., angajat in functia/meseria de ............ la SC .........SRL/SA din data de ..........., contract individual de munca inregistrat sub numarul .............. la ITM .......,
va aduc la cunostinta, in baza art. 79 din Codul Muncii, demisia mea din acest post incepand cu data de ..........
Prezenta constituie preaviz in temeiul art. 79 alin. 1 din Codul Muncii.


DATA                                                                                                            NUME si SEMNATURA
DOMNULUI DIRECTOR AL SC......SRL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu