vineri, 6 mai 2011

Contractul de comision - obligatiile partilor

   
In urma cu ceva vreme am fost solicitata sa-mi expun opinia juridica referitoare la obligatiile partilor intr-un contract de comision, partea solicitanta (SC X SA) fiind - ipotetic - in ipostaza de comitent: 

 

Contractul de comision este un contract prin care o parte, numita comisionar, se obliga pe baza imputernicirii celeilalte parti, numita comitent, sa incheie anumite acte de comert, in nume propriu, dar pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, numita comision.


Prin ipoteza, SC X SA, in calitatea de comitent, da imputernicire unei societati comerciale, in calitate de comisionar, sa trateze afaceri comerciale in nume propriu, dar pe seama SC X SA; efectele contractelor incheiate de comisionar se rasfrang  indirect si asupra comitentului.

Prin incherea unui astfel de contract se creeaza doua categorii de raporturi:
-         Intre comitent si comisionar (drepturi si obligatii care se nasc direct din contractul incheiat intre ei) ;
-         Intre comisionar si tert (drepturi si obligatii derivand din contractele pe care le incheie comisionarul cu tertul in baza imputernicirii primite. Intre comitent (SC X SA) si tert nu se nasc raporturi juridice).

I. Obligatii nascute din incheierea contractului de comision.

 A. Obligatiile comisionarului fata de comitent :

1. Sa execute mandatul incredintat de comitent in limitele imputernicirii  (el va fi obligat sa indeplineasca toate actele pe care le reclama realizarea operatiunii comerciale cu care a fost imputernicit de comitent) ;

2. Sa dea socoteala comitentului asupra indeplinirii mandatului primit.
Intrucat contractul cu tertul este incheiat de comisionar in nume propriu, dar pe seama comitentului, drepturile dobandite de comisionar trec direct asupra comitentului, care este in realitate stapanul afacerii. Tot astfel, obligatiile asumate de comisionar prin contractul incheiat cu tertul se rasfrang asupra comitentului.

Intrucat comitentul a dat imputernicire comisionarului sa incheie actul juridic in nume propriu, actul incheiat cu tertul va produce efecte numai fata de comisionar. Dar in temeiul raportului de reprezentare dintre comitent si comisionar, efectele actului juridic se produc direct in patrimoniul comitentului, care este adevaratul beneficiar al efectelor actului juridic.

3. Sa-si indeplineasca obligatiile cu buna-credinta si diligenta unui profesionist (diligenta sporita) .

Comsionarul raspunde pentru nerespectarea obligatiilor, chiar si in cazul unei culpe foarte usoare.

B. Obligatiile comitentul fata de comisionar :

1. Sa plateasca remuneratia (comisionul) cuvenita comisionarului ;

Comitentul va fi obligat sa plateasca remuneratie din momentul in care comisionarul a incheiat actele juridice cu tertii, chiar daca nu au fost executate inca obligatiile rezultate din actele juridice incheiate.

Prin urmare, in cazul incheierii unui contract de comision, S.C. X SA va fi obligata sa plateasca comisionul, chiar daca tertul nu si-a executat obligatiile asumate prin contractul incheiat cu comisionarul.

Ratiunea consta in aceea ca remuneratia este stabilita in considerarea activitatii pe care comisionarul o desfasura pentru incheierea contractelor cu tertii, si nu in considerarea executarii de catre tert a obligatiilor sale.

Prin urmare, de regula, comisionarul este raspunzator fata de comitent pentru incheierea actelor juridice cu tertul, nu si pentru executarea lor ( a se vedea art. 412 C.com.).

In mod exceptional, comisionarul va raspunde pentru nerespectarea obligatiilor de catre terti in cazul in care in contractul de comision s-a stipulat o obligatie de garantie a executarii din partea comisionarului. In schimbul garantiei executarii obligatiilor, comisionarul are dreptul la o remuneratie speciala, distincta de comision, stabilita de parti.

Comisionul poate fi stabilit in suma fixa sau procentual din valoarea afacerilor realizate de comisionar.

2. Sa restituie cheltuielile facute de comisionar cu indeplinirea insarcinarii primite ;

in cazul in care in indeplinirea insarcinarii primite, comisionarul a facut anumite cheltuieli, comitentul este obligat sa restituie sumele de bani respective.

Plata sumelor datorate de catre comitent este garantata cu privilegiul pe care comisionarul il are asupra bunurilor comitentului pe care comisionarul le detine in executarea contractului de comision.

 

II. Obligatii nascute din contractele incheiate de comisionar cu tertii


Comisionarul este parte contractanta si, in consecinta, el are calitatea de debitor sau creditor fata de tert. ( a se vedea art. 406 C.Com.- “Comisionarul este direct obligat catre persoana cu care a contractat ca si cum afacerea ar fi fost a sa proprie”).

Petru nerespectarea obligatilor din contractul incheiat intre comisionar si tert, raspunderea apartine partii contractante in culpa. Aceasta inseamna ca pentru nerespectarea obligatiilor de catre tert, nu va raspunde comisionarul, ci tertul (evident, tertul va raspunde fata de comisionar, nu fata de comitent). Comisionarul nu va raspunde in locul tertului pentru obligatile pe care acesta si le-a asumat prin contract, insa va avea obligatia de a obtine angajarea raspunderii tertului.

Deci in cazul nerespectarii obligatiei asumate de catre tert, comisionarul este obligat in temeiul contractului de comision sa-l actioneze pe tert, in conditiile contractului incheiat cu acesta. In caz contrar, pentru prejudiciul suferit de comitent, comisionarul va datora despagubiri.

Potrivit legii, actiunile comisionarului pot fi cedate comitentului, astfel incat comitentul il va putea actiona direct pe tert.

Prin incheierea contractului de catre comisionar cu tertul nu se nasc raporturi juridice intre comitent si tert. (Art. 406 « Comitentul nu are actiune in contra persoanelor cu care a contractat comisionarul si nici acestea nu au vreo actiune contra comitentului”).

Fata de tert, raspunderea pentru nerespectarea obligatiilor din contractul incheiat de comisionar cu tertul apartine comisionarului, chiar daca in fapt este vinovat comitentul.Concluzii :

  1. Prin incheierea contractului de comision se nasc obligatii doar in sarcina partilor contractante : comitent, respectiv comisionar. Prin contract se prevad limitele in care va actiona comisionarul ; in cazul depasirii acestor limite, comitentul poate refuza operatiunea indeplinita de comisionar.

  1. Intre comitent si tertul cu care a contractat comisionarul nu se nasc raporturi juridice. Comitentul si tertul nu au actiune directa unul imptriva celuilalt.

  1. Comisionarul nu va raspunde in locul tertului pentru obligatile pe care acesta din urma si le-a asumat prin contract, insa va avea obligatia de a obtine angajarea raspunderii tertului. Comisionarul poate ceda actiunile sale comitentului.

  1. Pentru activitatea sa  Comitentul va fi obligat sa plateasca remuneratie din momentul in care comisionarul a incheiat actele juridice cu tertii, chiar daca tertul nu si-a executat inca obligatiile rezultate din actele juridice incheiate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu