joi, 19 martie 2015

Despre rovigneta si solutia privind semnatura electronica din cuprinsul proceselor verbale

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis in sedinta din 16 februarie 2015 că procesele-verbale de contraventie transmise de CNADNR pe suport de hartie sunt lovite de nulitate absolută intrucat acestea nu indeplinesc conditia semnaturii electronice. Conform acestei decizii, procesele-verbale transmise pe suport de hartie trebuie sa contina semnătura olografă a agentului care a constatat savarsirea contraventiei.
În consecinţă, cei care au primit în cutia poştală un astfel de proces verbal trebuie ca in temen de 15 zile de la comunicare sa formuleze si sa depuna plangere contraventionala prin care să solicite anularea procesului verbal si exonerarea de plata amenzii.
Mai jos gasiti minuta Deciziei ICCJ, asa cum aceasta apare pe siteul  siteul Inaltei Curti 

Decizia nr.6  în dosarul nr. 14/2014
 Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.17 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările, raportate la dispoziţiile art.4 pct.1-4 şi art.7 din Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de art.8 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate potrivit art.9 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator.
Obligatorie, potrivit art.517 alin.(4) din Codul de procedură civilă.
            Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 februarie 2015.
 După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                                                       Purtător de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Judecător Minodora Condoiu


Decizia nu a fost inca redactata si deci, nici publicata pana la aceasta data in Monitorul Oficial, data de la care va produce efecte. Prin urmare, nici judecatorul investit cu solutionarea plangerii nu va tine cont si nu va face referire la aceasta Decizie in motivarea hotararii pe care o va da in dosarele pe care le solutioneaza. In opinia mea insa, ea influenteaza judecatorul, acesta neintentionand sa dea solutii care sa nu fie in acord cu gandirea ICCJ. Iar aceasta decizie va fi publicata cat de curand in Monitorul Oficial.


Aici puteti gasi recursul in interesul legii promovat de catre Avocatul Poporului, ce poate consitui sursa de inspiratie pentru motivarea plangerilor formulate impotriva proceselor verbale de contraventie (evident, adaptate la situatia concreta).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu