vineri, 20 martie 2015

OG nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinurilor, actualizata

ORDONANTA   Nr. 53 din 30 ianuarie 2000 - modificata prin Legea nr. 694/2001

privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 31 ianuarie 2000
    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:


    Art. 1
    
(1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurari sociale de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor si de a raporta efectuarea acesteia directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
    (2) Schema de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta si in Programul national de imunizari aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.
   
 Art. 2
     (1) Se instituie Registrul unic de vaccinari, al carui model se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Medicii de familie vor avea in dotare si vor completa la zi Registrul unic de vaccinari, in conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sanatatii.
    
Art. 3
    (1) Se instituie carnetul de vaccinari, in care se inscriu informatiile legate de statusul vaccinal al copilului incepand de la nastere."
   (2) Modelul carnetului de vaccinari se aproba prin ordin al ministrului sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    
Art. 4
    Editarea si tiparirea registrelor unice de vaccinari si a carnetelor de vaccinari se finanteaza de la bugetul de stat, din sumele prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii pentru finantarea programelor nationale de sanatate.
    
Art. 5
    Medicii, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat, au obligatia:
    a) de a raporta directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, toate bolile transmisibile si netransmisibile in conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) de a institui si de a participa la masurile cu caracter preventiv, potrivit reglementarilor elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei."
    
Art. 6
   (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 5 si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    (2) Nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.

Art. 7
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 alin. (1) se fac de catre medicii epidemiologi si igienisti din cadrul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 8
    In masura in care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor."In masura in care prezenta ordonanta nu dispune, contraventiilor prevazute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor.
   
 Art. 9
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1
SCHEMA
de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti in cadrul Programului national de imunizari
________________________________________________________________________________
 Varsta recomandata                   Vaccinul                                                Comentarii
________________________________________________________________________________
 0 - 7 zile                                 BCG, Hep B                                             in maternitate
________________________________________________________________________________
 2 luni                                     DTP, VPO, Hep B                                     simultan
________________________________________________________________________________
 4 luni                                     DTP, VPO                                               simultan
________________________________________________________________________________
 6 luni                                     DTP, VPO, Hep B                                     simultan
________________________________________________________________________________
 9 - 12 luni                                Ruj
________________________________________________________________________________
12 luni                                     DTP, VPO                                               simultan
________________________________________________________________________________
30 - 35 de luni                          DTP
________________________________________________________________________________
 7 ani (in clasa I)                        DT, Ruj                                                 campanii scolare
________________________________________________________________________________
 9 ani (in clasa a III-a)                 VPO, Hep B                                          campanii scolare
________________________________________________________________________________
14 ani (in clasa a VIII-a)              DT, BCG*)                                           campanii scolare
________________________________________________________________________________
24 de ani                                   DT                                                     si la fiecare 10
                                                                                                         ani ulteriori
________________________________________________________________________________
Studenti anul I de la facultatile de        Hep B                                          campanii scolare
medicina si stomatologie, respectiv
elevi de la scolile sanitare
postliceale
________________________________________________________________________________
    *) Numai in zonele/colectivitatile in care se stabileste, impreuna cu specialistii ftiziologi, ca situatia epidemiologica a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii.
    DTP     Vaccin diftero-tetano-pertussis
    DT      Vaccin diftero-tetanic
    VPO     Vaccin polio oral
    Hep B   Vaccin contra hepatitei B
    Ruj     Vaccin rujeolic
    BCG     Baccil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
    BT      Bianatoxina diftero-tetanica (se utilizeaza dupa varsta de
            14 ani)
    Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi si ace de unica folosinta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu