marți, 2 februarie 2016

Fisa postului pentru administrator firma


SC ..........................SRL
CUI: ...............................


FISA POSTULUI

Numele Si Prenumele :  ......................................................

Denumirea Postului :. ADMINISTRATOR

I.Subordonare: Asociatului unic- ; are in subordine toti ceilalti salariati ai societatii;

II.Scopul Postului :

Asigura managementul societatii, in limita competentelor stabilita de fisa postului

III.
Responsabilitati :

Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:

1) raspunde de evidenta contabila, financiara si de gestiune din societate pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar, contabil si de gestiune;

2) elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat;

3) raspunde de arhivarea documentelor:asigura pastrarea in arhiva proprie, timp de 10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50(cincizeci) ani,

4) asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;

5) semneaza documentele contabile;

6) raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati, evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei ,

7) prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti;

8) are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca,

9) transmite compartimentului de contabilitate lunar, toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare ,

10) efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) , asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar se transmit la compartimentul de contabilitate ,

11) organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in vigoare;

12) organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;

13) raspunde de inregistrareasi miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.)

14) formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa, metodologica, procedurala sau organizatorica.

15) examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz.

16) respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;

17) respecta Regulamentul de Ordine Interioara. aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine;

18) raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;

19) pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;

20) rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii,

21 )reprezinta societatea in relatia cu institutii publice locale si cu terti;

22)actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar;

23)emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate.

24) Conduce autovehiculul societatii penru aprovizionare, naveta, etc.

25) legat de sanatatea si securitatea in munca, conform art. 22-23 din L 319/2006, are urmatoarele obligatii :

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.Administrator,
.................................................

Un comentariu:

 1. Bună ziua, sunt aici pentru a răspândi această veste bună întregii lumi cu privire la modul în care am primit soțul meu înapoi. Eram nebun când soțul meu mi-a lăsat o altă femeie luna trecută. Dar când mă întâlnesc cu un prieten care ma introduce în profetul Okona, un mare mesager la oracolul pe care îl slujește, mi-am povestit problema profetului Okona despre cum ma lăsat soțul meu. El mi-a spus doar că am ajuns la locul potrivit că voi fi dorința mea de inimă fără nici un efect secundar. Mi-a spus ce trebuie să fac, după ce a fost făcut, în următoarele două zile, soțul meu a sunat mă la telefon și îmi pare rău că m-ai trăit înainte. Sunt atât de fericită și copleșită că trebuie să le spun întregii lumi cum mi-a ajutat profetul Okona să-mi dau dorința inimii. Dacă aveți nevoie de orice fel de ajutor, contactați Profetul Okona la următoarea adresă de e-mail: prophetokona@gmail.com De asemenea, a distribuit atâtea vrăji ca,
  (1) Dacă doriți ex-spate.
  (2) nu ai nevoie de un divorț în căsnicia ta.
  (3) Vrei să fii promovat în biroul tău.
  (4) Vrei să vindeci bolile mortale
  (5) Dacă vreți un copil.
  (6) Vrei să fii bogat.
  (7) Vrei să îți ceri soțul și soția să fie a ta pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de asistență financiară.
  (9) vrei o soție / soț

  RăspundețiȘtergere